Zorka

БОНУС ЕПИЗОДА: Разговарам со Анастасија Зафировска Панчевски, одговорна за програмата на Медела за производите кои го надополнуваат и олеснуваат процесот на доење. Со помош на она што го имаме кај нас, да создадеме чувство на сигурност кај новите мајки и доилки, дека опции и можности има, но за жал во целата таа бркотница последните недели, не размислуваме секогаш за сите опции кои ни се нудат.

 

Related Podcasts